Velkommen


Tak for et hyggeligt pinsestævne, til evaluering af pinsestævnet 2018 kom der ønsker om at lave et efterårstræf. Dette har vi gjort alvor af, og vil derfor arrangere et mini-stævne med mulighed for at komme den 14 september 2018. Der vil være spisning den 15. om aftenen, hvor Peter også holder oktoberfest. Mere info under "program". 

Der er fortsat 2 uafhentede gevinster af call-mærkater som er numrene: 52 & 14.