Tilmelding

Vi kommer:

Navn (Call) - Antal voksne / børn / babyer og eventuelt ønske om tilkøb

til 

oz7iy@bbsyd.dk

Senest fredag den 7/9 2018

Betaling til pinsestævnets konto    1551 - 4020431725   med angivelse af indbetaler (helst call) i "tekst til modtager"

Senest fredag den 7/9 2018

Lav din egen hjemmeside gratis!