Tilmelding

Vi kommer:

Navn (Call) - Antal voksne / børn / babyer

til 

oz7iy@bbsyd.dk

Senest onsdag den 9 / 5 2018 og gerne før. 

Indbetaling helst på pinsestævnets konto    1551 - 4020431725

Senest onsdag den 9 / 5 2018